Nederlandse oversluiters bespaarden €62 miljoen op hypotheeklasten in 2018 - Vallei & Heuvelrug Hypotheken
Onafhankelijk advies
De laagste rente
Service & kwaliteit
6 februari 2019

Nederlandse oversluiters bespaarden €62 miljoen op hypotheeklasten in 2018

Nederlandse huiseigenaren met een hypotheek hebben vorig jaar flink geprofiteerd van de lage rentestanden. In totaal sloten meer dan 75.000 Nederlanders hun hypotheek over, wat in zijn totaliteit heeft geleid tot een besparing van €62 miljoen aan hypotheeklasten. Of gezien vanuit het perspectief van kredietverlenende instellingen: een inkomstenderving van €62 miljoen.

De lage rentestanden van de afgelopen jaren hebben veel mensen ertoe bewogen om contact op te nemen met hun hypotheekadviseur om te kijken of het niet wat goedkoper kon. Waar nieuwe hypotheken met rentes van ruwweg tussen de 1% en 3% over de toonbank gingen, zaten veel mensen met oudere hypotheken nog met rentes van boven de 5%. Dat leidde tot het nodige misnoegen onder consumenten. In totaal sloten in 2018 meer dan 75.000 mensen hun hypotheek over. Daarmee ‘verdienden’ ze in totaal €62 miljoen.

Interessant is natuurlijk dat de hele kwestie vanuit meerdere perspectieven te bekijken is. Huiseigenaren die bijvoorbeeld acht jaar geleden een hypotheekrente afsloten deden dat tegen de toen geldende rente, destijds lag ook voor kredietverstrekkers zelf de rente hoger om geld te lenen. Slechts weinigen rekenden erop dat de rente zo laag zou komen te staan, historisch laag. Wie toen gewoon voor variabele rente had gekozen, had zich nu de moeite van het oversluiten kunnen besparen. Maar velen dachten er goed aan te doen door langere rentevaste periodes af te spreken. Tot ze werden ingehaald door de realiteit.

Waar het voor consumenten pure winst is, betekent het voor geldverstrekkers juist derving van inkomsten. Oversluiten naar een lagere rente betekent simpelweg dat een hypotheek minder oplevert dan aanvankelijk begroot. Daarom reken(d)en zij boeterentes. Enigszins gedirigeerd door toezichthouder AFM volgen ze sinds 2017 een leidraad voor het berekenen van die boeterente. Die mag niet hoger liggen dan de derving van de inkomsten.

Twijfel je of het interessant is om over te sluiten? Wij kijken graag met u mee of er voor u financieel voor valt te behalen.

Bron: https://www.banken.nl/nieuws/21400/nederlandse-oversluiters-bespaarden-62-miljoen-op-hypotheeklasten-in-2018

Vallei en Heuvelrug is de hypotheekadviseur van Amerongen en omgeving.